Světový den lidských sídel

Světový den lidských sídel je 4. října