Světový den počítačové gramotnosti

Světový den počítačové gramotnosti je 2. prosince