Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků je 17. června