Světový den sdružených měst

Světový den sdružených měst je 27. dubna