Světový den sociální spravedlnosti

Světový den sociální spravedlnosti je 20. února

Světový den sociální spravedlnosti vyhlásilo OSN roku 2007. Připomíná boj proti chudobě, a zdůrazňuje význam lidských práv, rovnosti a vzájemného respektu.