Teodor

Teodor má svátek 23. října

Teodor nebo Theodor je mužské jméno pochází z řeckého Θεοδωρος (Theodoros), znamená "dar Boží", od θεος (theos) "bůh" a δωρον (Doron) "dar". Slovanské ekvivalenty mají podobný význam, jsou Bozhidar a Bogdan.Původnější česká varianta je Teodorik, dnes méně zastoupené. V českém občanském kalendáři má svátek 23. října.Jižní slované mají místní ztvárnění jména Theodor - Todor (/ t ɔː d ɔː r /, Тодор / Todor) platí hlavně v bulharsku, makedonii a srbsku jako křestní jméno.Bulharské zdrobněliny Todor jsou Тошко (Toshko), Тошо (Tosho) a Тоше (Toshe) a makedonská zdrobněliny je Тоше (tose) a Тодорче (Todorče).Zajímavé je, že i maďarská forma jména, zůstala v původní jihoslovanské formě, Todor neboTódor.

Wikipedia: Teodor

Počet výskytů jména Teodor (v ČR r. 2016): 1345