Václav

Václav má svátek 28. září

Václav je staré jméno slovanského původu a znamená Více slavný, slavnější (pračesky Veceslav). Jméno se vyvinulo ze staršího Věnceslav a stejný význam má i jméno Boleslav. Podle českého občanského kalendáře se jeho svátek slaví 28. září, stejně jako jeho ženská obdoba, Václava. Domácká podoba křestního jména Václav je Vašek.

Wikipedia: Václav

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500