Vladimír

Vladimír má svátek 23. května

Vladimír je mužské jméno slovanského původu. Vykládá se jako Vládce světa (míru), Mocný. Mezi Slovany se rozšířilo po ovládnutí ruských kmenů Vikingy, jako fonetická obdoba jména Valdemar (Velký vládce). Podle českého kalendáře má svátek 23. května. V římském církevním kalendáři má Vladimír svátek 17. července. Ženský ekvivalent jména Vladimír je Vladimíra.Po (svatých) Vladimírech je také pojmenována řada míst.

Wikipedia: Vladimír

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500