Vojtěch

Vojtěch má svátek 23. dubna

Vojtěch (svátek 23. dubna) je křestní mužské jméno slovanského původu. Jméno je tvořeno z „woj“ (polsky: wój), tedy slovanský kořen týkající se války (tvořící slova jako wojovnik znamenající válečník a následně slovo wojna - válka) a Ciech (z dřívějšího tvaru tech), znamenající radost. Složením dvou těchto slov má jméno význam buď „Radost z války“, „Usměvavý válečník“ či „Útěcha voje“ – tedy vojska.

Domácké podoby: Vojta, Vojtík, Vojtíšek, Vojtínek, Vojcek

Jak souvisí Vojtěch a Adalbert?

Jméno Adalbert bývá považováno za německý protějšek českého jména Vojtěch. Např. v německy psaných matrikách českých farností z první poloviny 19. století jsou Vojtěchové většinou zapsáni jako Adalbertové.

Kuriózní je způsob, jak k tomu došlo. Zatímco jindy mají různojazyčné varianty společný původ, v tomto případě je původcem Svatý Vojtěch, který hodně cestoval v anglosaských zemích. jelikož tam měli problém s výslovností jména Vojtěch, používal místo něj své biřmovací jméno Adalbert.

Wikipedia: Vojtěch

Počet výskytů jména Vojtěch (v ČR r. 2016): 52802